The Good Samaritan Training Center
Hyvä ihminen!
Elämä ei kohtele meitä tasapuolisesti. Usein jo syntymäpaikka ja -maa antavat meille hyvin erilaiset lähtökohdat. Moniin suuriin epäoikeudenmukaisuuksiin emme itse voi juurikaan vaikuttaa. Jotakin voimme silti tehdä yksilötasolla, ihminen ihmiselle.

Vierailumme etiopialaisessa the Good Samaritan Training Centerissä (GSTC) avasi mahdollisuuden konkreettiseen auttamiseen. Koulutuskeskuksessa paikalliset ihmiset tekevät työtä oman lähiseutunsa vähäosaisinten nuorten naisten ja lasten parissa. Heillä on intoa ja taitoa työhönsä sekä selkeä ajatus siitä, mitä tehdään.

Keskus saa pääosan tarvitsemistaan tuloista omien käsityötuotteidensa myynnillä, mutta vapaaehtoisilla lahjoituksilla on suuri merkitys toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lahjoitusvaroilla voidaan maksaa vuokria, palkkoja ja muita juoksevia kuluja, jotka täytyy kattaa joka kuukausi tuotteiden myynnistä riippumatta. Kaikessa auttamisessa jatkuvuus on tärkeää; jokainen voi kohdallaan päättää, miten olla mukana.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhdessä voimme tehdä enemmän
The Good Samaritan Training Center (GSTC)
Vuonna 2003 perustettu koulutuskeskus toimii Addis Abebassa, Etiopian pääkaupungissa. Keskus tarjoaa kaduilla asuville ja työskenteleville nuorille naisille ja orvoille katulapsille mahdollisuuden uuteen alkuun ja avaimia parempaan tulevaisuuteen.

Keskus tarjoaa vuosittain n. 30:lle nuorelle naiselle mahdollisuuden opiskella kädentaitoja ja pätevöityä uuteen ammattiin, kuten kampaajaksi, ompelijaksi tai kotiapulaiseksi. Kädentaitojen lisäksi nuoret naiset opiskelevat hiv/AIDS:n ennaltaehkäisyä, perhesuunnittelua, ensiaputaitoja, hygieniaa, kotitaloustaitoja, yrittäjyyden perusteita ja englannin kieltä. Näiden taitojen avulla naisilla on mahdollisuudet toimeentuloon ja turvalliseen elämään poissa kadulta. Keskus auttaa opiskelijoita työpaikan etsinnässä ja tukee heitä myös valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2005 keskukseen avattiin myös esikoulu, jossa esiopetusta saa n.100 kaupunginosan köyhää lasta. Esikoulun tavoitteena on tarjota alueen kaikkein vähäosaisimmille lapsille kouluun tarvittavat perusvalmiudet turvallisessa ympäristössä.

Keskuksen johtajan Elizabeth Abeben vahva visio työskennellä syrjäytyneiden nuorten naisten hyväksi on mahdollistanut menestyksekkään toiminnan ja sen jatkuvan kehittämisen. Elizabethin lisäksi keskuksessa työskentelee yli 20 muuta koulutettua työntekijää. Sekä ammatti- että esikouluun olisi paljon enemmän tulijoita kuin on koulutuspaikkoja. Käsityötuotteiden kehittäminen, niiden myynnin lisääminen ja uudet lahjoittajat mahdollistavat keskuksen toiminnan jatkuvan laajentamisen. Seuraava haaste on keskuksen toiminnan siirtäminen ja vakinaistaminen uudelle tontille, jonka GSTC on saanut vuokrattua kaupungilta.
Avaimia Ammattiin ry
Olemme perustaneet keväällä 2008 yhdistyksen, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti koulutuskeskuksen toimintaa.

Kaikki lahjoitetut varat lähetetään lyhentämättöminä suoraan keskukseen. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin; tiedotus- ja pankkikulut katetaan vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla. GSTC tiedottaa yhdistyksellemme toiminnastaan säännöllisin uutiskirjein.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös vierailuja puolin ja toisin.
Yhdistyksen yhteystiedot
Avaimia Ammattiin ry.
Puheenjohtaja Markku Ruokonen p. 0400-894029
Sähköposti: info @ avaimiaammattiin.org
Rahastonhoitaja Jouko Kemppi p. 040-542 2313

Avustustili: HSOP FI24 5506 0020 0751 47 / Jouko Kemppi / TGSTC
Maksuihin viitteeksi lahjoitus tai jäsenmaksu www.avaimiaammattiin.org